Types of cheese

rodzaje serów

Do you know that on the Earththere are 4000 typesof cheese with different names?

We distinguish and classify cheese following different criteria. The primary one is the type of milk that cheese was made from, e.g. Gouda cheese is made from cow milk, Chevrette – from the goat milk. On account of the technology of production of curd, we distinguish rennet cheeses, acid cheeses, acid-rennet cheeses and whey cheeses. 

Kolejnym kluczem do podziału jest rodzaj podpuszczki i długość dojrzewania – niektóre z nich prawie w ogóle nie dojrzewają, inne swój charakterystyczny smak osiągają dopiero po kilku, a nawet kilkunastu miesiącach. Najpopularniejsze gatunki to: sery z przerostem niebieskiej pleśni (Cambozola, Dor Blu, Blue d’Auvergne, Fourme d’Ambert), sery miękkie z porostem pleśni (Brie, Camembert, Mirabo), sery twarde (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gran Leo), półtwarde (Cheddar), sery świeże (Feta, Mozzarella, Mascarpone). Oprócz tego mamy sery topione, twarogowe, wędzone, do zapiekania (Back-Camembert).

Another key to cheese distinction is thetype of rennet and the period of ripening– some of cheeses do not ripen at all, while some others receive their characteristic taste only after a few or even several months of maturing. The most popular types of such cheese are:soft blue-veined cheeses (Cambozola, Dor Blu, Blue d’Auvergne, Fourme d’Ambert), soft cheeses with a mold cover(Brie, Camembert, Mirabo), hard cheeses (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gran Leo), semi-hard cheeses (Cheddar), fresh cheeses (Feta, Mozzarella, Mascarpone). Apart from them, we also have the processed, (dry) cottage/fromage, smoked and baking (Back-Camembert)cheeses.

Sery dzielimy także ze względu na zawartość tłuszczu: śmietankowe (ok. 50%), pełnotłuste (nie mniej niż 45%), tłuste (40%), półtłuste (nie mniej niż 20%), chude (mniej niż 10%). Kryterium bardzo indywidualnym i dostosowywanym przez producentów do gustów konsumentów są aromatyczne dodatki, np. pieprz, kminek czy oliwki.

We also define types ofcheese according to the fat contents: cream cheeses (approx. 50%), full-fat (not less than 45%), fat (40%), semi-fat (not less than 20%), low-fat (less than 10%). A very individual criterion that the producers use according to customers’ taste is the flavoringadditions such as pepper, cumin or olives.